โรงพยาบาลห้วยคต

หน้าแรก

 

 

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ จัดจ้าง/จำหน่ายพัสดุ **สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่างหัวข้อนี้

        

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง แพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(31/10/66)

https://drive.google.com/file/d/1g0SpOp2OfTd62ZD7ChiHhd3YQLioGsS8/view

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดการวัน เวลา สถานที่ประเมิน(27/10/66)

https://drive.google.com/file/d/1locZWx6T5xGCQyGycto6pzggw1EJEXGx/view?usp=drive_link

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(18/10/66)

https://drive.google.com/file/d/1RGRRaZdFJaMdR9zuSRta30vgg8lRmOMO/view?usp=share_link

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (05/10/66)

https://drive.google.com/file/d/1z9X0U532v8hI1lHWklMXbdpd7j7urirw/view

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (รพ.ห้วยคต) (26/9/66)

https://drive.google.com/file/d/1Hfy8h4yGkCU12Qsf5oA1-CXu490lwZ7E/view?usp=sharing

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักจิตวิทยา พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานบริการ(11/9/66)

https://drive.google.com/file/d/1qVY8mkLMNw4sI4PwQSVwrX00qnp0yARv/view

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(26/7/66)

https://drive.google.com/file/d/1_ldog2z3rrBC32KCKxJxjbH2_unIeiyX/view

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน (20/7/66)

https://drive.google.com/file/d/1hGWjwsR2wMVx_HE6c5WVVhpNT6iz7rXL/view?usp=sharing

ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (10/7/66)

https://drive.google.com/file/d/1zwVNzDloQlxBUuLPnHjb_7RXqe9asV2R/view?usp=sharing

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (26/5/66)

 

https://drive.google.com/file/d/1nTsFVGBXE-YnCoSFP7P5WYEUmRP0dzGy/view

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (16/5/66)

https://drive.google.com/file/d/1WU7paz4V5DnS0kuISM5FIrcD5Sh--yL2/view

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (1/5/66)

https://drive.google.com/file/d/1EtoA48w5aDBP6SzFE59Zwu4UJloBk5BM/view

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (28/12/65)

https://drive.google.com/file/d/11AwVRjp2Y_W2ExYOjE_VZLRrPGgev26t/view?usp=sharing

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ (30/11/65)

https://drive.google.com/file/d/1AMbW0aZAuccJw4U40UrC3o4D9By51HT7/view?usp=sharing

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ (23/11/65)

รายละเอียดการรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1TE4oxyCUufQVs4lccplU-4LpHUU1Chp5/view?usp=sharing

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ (3/11/65)

รายละเอียดการรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1wOY2HIHLrg6UnwTjPN2PLHCXC2UXMYwJ/view?usp=sharing

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (7/4/65)

https://drive.google.com/file/d/1i_dSM__55dVPJotgqci27HY0PTkBY_YO/view?usp=sharing

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค (5/4/65)

https://drive.google.com/file/d/14jvNyaOafs1lNguxAtzrqIhJedrizTwZ/view?usp=sharing

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (18/3/65)

 อ่านรายละเอียดการรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1V2eQTl3Xt5nQbL4P_GyHA6DcAUjfKNXw/view?usp=sharing

  

ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (17/3/2565)

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1UsLqvK_6nFiqlmKVH8PriJhkWcTZF40q/view?usp=sharing

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รางวัลและความภาคภูมิใจ  

  

ประชาสัมพันธ์ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๒

https://drive.google.com/drive/folders/1w087h4XpoZ2YMu78WcfvOv_TJjicaPdQ

ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน รู้ทัน  แอพที่ใช้ในการแจ้งเบาะแส เผยแพร่ข่าวและข้อมูล การแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆเกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : https://drive.google.com/file/d/1l6pBMCZQWXlJfQP0Jceb4VCMzXTFsdTn/view

                                                           

             

Visitors: 61,650