โรงพยาบาลห้วยคต

ซ้อมแผนอัคคีภัย ปี 2564

ซ้อมแผนอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564
Visitors: 61,649